QS World Grad School Tour: Kuala Lumpur, Malaysia (Organizer: QS)
2:30pm - 8:00pm
Ritz Carlton Kuala Lumpur

Seminar: 3:25pm - 3:45pm
Fair: 5pm - 8pm

日期
时间
2:30pm - 8:00pm
地点
Ritz Carlton Kuala Lumpur
语言
英文
适合对象
公众
研究生
本科生
主办单位
工学院
联系方法
新增活动
请各校内团体将活动发布至大学活动日历。